Vé máy bay Tết về Việt Nam – Bảng giá tốt nhiều chặng bay

Bạn đang muốn tìm một vé máy bay Tết về Việt Nam Scoot Air năm 2020, bạn chưa biết hãng nào đang có giá tốt nhất. Vui lòng tham khảo qua bảng giá vé máy bay từ Trung Quốc, Úc, Singapore, Đức…về Việt Nam Tết 2020 của hãng hàng không Scoot Air nhé !

Tết Âm lịch 2020 vào ngày mấy ?

Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 nhằm vào ngày 25/1/2020 – Thứ 7 (Dương lịch) Mùng 1 Tết

Ngày Tết 2020

Hỗ trợ đặt vé máy bay quốc tế về Việt Nam

Zalo/Skype Ms.Duyên: +84 0911.738.289

Zalo/Skype Ms.Hiền: + 84 0976.945.936

Zalo/Skype Ms.Ngọc: + 84 0911.738.191

Zalo/Skype Ms.Linh: + 84 0911.035.533

Hotline Scoot Air: (028) 38 33 37 37

Vé máy bay Tết về Việt Nam – Bảng giá tốt nhiều chặng bay

Bảng giá Vé máy bay Tết 2020 từ Hong Kong/ Trung Quốc/ Đài Loan về Việt Nam

Ngày bay Hong Kong – Hà Nội Đài Bắc -TP HCM Cáp Nhĩ Tân – TP HCM Côn Minh – TP HCM Quảng Châu – TP HCM
01/01/2020 VND 6.961.875 VND 5.131.699
02/01/2020 VND 6.636.644 VND 6.410.408 VND 5.028.437 VND 5.131.699
03/01/2020 VND 6.293.900 VND 5.937.722 VND 9.771.628 VND 4.684.229 VND 4.443.283
04/01/2020 VND 6.293.900 VND 5.390.194 VND 3.634.393
05/01/2020 VND 4.003.748 VND 4.366.042 VND 3.510.478 VND 4.391.651 VND 4.150.706
06/01/2020 VND 3.424.199 VND 3.893.356 VND 3.634.393
07/01/2020 VND 2.457.179 VND 3.438.194 VND 2.560.463 VND 3.634.393
08/01/2020 VND 2.457.179 VND 3.634.393
09/01/2020 VND 3.424.199 VND 2.457.179 VND 2.560.463 VND 3.634.393
10/01/2020 VND 3.221.668 VND 2.457.179 VND 3.510.478 VND 2.560.463 VND 4.667.018
11/01/2020 VND 3.349.418 VND 2.457.179 VND 3.634.393
12/01/2020 VND 3.221.668 VND 2.457.179 VND 6.209.072 VND 3.875.339 VND 4.667.018
13/01/2020 VND 3.424.199 VND 2.457.179 VND 3.634.393
14/01/2020 VND 2.457.179 VND6.209.072 VND2.560.463 VND 3.634.393
15/01/2020 VND 2.457.179 VND 3.634.393
16/01/2020 VND 4.346.492 VND 2.457.179 VND 3.531.130 VND 3.634.393
17/01/2020 VND 4.954.083 VND 2.457.179 VND 5.692.759 VND 5.682.433 VND 4.667.018
18/01/2020 VND 4.346.492 VND 2.457.179 VND 4.667.018
19/01/2020 VND 4.845.028 VND 2.457.179 VND 6.897.488 VND 5.682.433 VND 4.667.018
20/01/2020 VND 5.156.614 VND 2.457.179 VND 4.667.018
21/01/2020 VND 2.457.179 VND 7.585.905 VND 5.682.433 VND 5.355.435
22/01/2020 VND 8.383.871 VND 5.355.435
23/01/2020 VND 13.211.096 VND 9.955.552 VND 8.986.833 VND 6.852.741
24/01/2020 VND 13.211.096 VND 9.955.552 VND 9.083.212 VND 8.986.833 VND 6.852.741
25/01/2020 VND 12.369.816 VND 9.955.552 VND 6.852.741
26/01/2020 VND 7.135.181 VND 9.955.552 VND 9.083.212 VND12.428.917 VND 7.541.158
27/01/2020 VND 13.211.096 VND 9.955.552 VND 6.852.741
28/01/2020 VND 9.955.552 VND 9.083.212 VND 7.179.739 VND 6.852.741
29/01/2020 VND 9.955.552 VND 6.164.325
30/01/2020 VND 10.874.206 VND 9.955.552 VND 6.491.322 VND 6.164.325
31/01/2020 VND 4.175.120 VND 8.383.871 VND 9.134.843 VND 4.994.016 VND 4.667.018

Tham khảo các chặng bay khác vui lòng gọi Hotline: (028) 38 33 37 37

Bảng giá Vé máy bay Tết 2020 từ Đức về Việt Nam

Ngày bay Berlin – TP HCM Frankfurt – TP HCM Munich – TP HCM Dusseldorf – TP HCM
01/01/2020 VND 11.091.292
02/01/2020
03/01/2020 VND 13.520.160 VND 16.491.476 VND 15.374.736
04/01/2020
05/01/2020 VND 12.008.865
06/01/2020 VND 13.060.295 VND 13.746.585 VND 13.414.909 VND 12.298.170
07/01/2020
08/01/2020 VND 8.770.374
09/01/2020
10/01/2020 VND 8.770.374 VND 13.746.585 VND 11.633.739 VND 10.490.012
11/01/2020
12/01/2020 VND 7.960.751
13/01/2020 VND 10.982.263 VND 11.560.603 VND 11.093.991 VND 9.950.264
14/01/2020
15/01/2020 VND 7.960.751
16/01/2020
17/01/2020 VND 6.611.379 VND 11.182.780 VND 10.716.167 VND 9.572.440
18/01/2020
19/01/2020 VND 6.611.379
20/01/2020 VND 10.604.439 VND 11.182.780 VND 10.716.167 VND 9.491.478
21/01/2020
22/01/2020 VND 8.662.424
23/01/2020
24/01/2020 VND 7.690.877 VND 12.235.289 VND 11.768.677 VND 10.624.949
25/01/2020
26/01/2020 VND 8.662.424
27/01/2020 VND 12.574.521 VND 13.152.862 VND 12.686.249 VND 12.649.006
28/01/2020
29/01/2020 VND 9.633.971
30/01/2020
31/01/2020 VND 10.659.493 VND 12.208.302 VND 11.741.689 VND 10.409.050

Tham khảo các chặng bay khác vui lòng gọi Hotline: (028) 38 33 37 37

Bảng giá Vé máy bay Tết 2020 từ Úc về Việt Nam

Ngày bay Sydney – TP HCM Melbourne – TP HCM Perth  – TP HCM Adelaide – TP HCM
01/01/2020 VND 14.088.478 VND 10.063.342 VND 9.160.972 VND 12.560.951
02/01/2020 VND 12.663.859 VND 8.890.127 VND 9.160.972 VND 11.387.736
03/01/2020 VND 14.088.478 VND 8.890.127 VND 10.334.188 VND 11.387.736
04/01/2020 VND 9.864.901 VND 7.431.987 VND 8.876.048 VND 10.382.122
05/01/2020 VND 11.205.720 VND 7.431.987 VND 7.702.832 VND 10.382.122
06/01/2020 VND 8.691.686 VND 6.426.373 VND 5.859.207 VND 9.376.508
07/01/2020 VND 7.518.470 VND 6.426.373 VND 6.697.219 VND 9.376.508
08/01/2020 VND 7.518.470 VND 5.588.362 VND 5.859.207 VND 8.538.497
09/01/2020 VND 6.429.055 VND 6.426.373 VND 5.021.196 VND 8.988.509
10/01/2020 VND 7.518.470 VND 5.588.362 VND 5.859.207 VND 8.538.497
11/01/2020 VND 5.507.243 VND 5.588.362 VND 5.859.207 VND 8.628.164
12/01/2020 VND 5.507.243 VND 5.588.362 VND 5.859.207 VND 7.937.308
13/01/2020 VND 5.507.243 VND 4.702.584 VND 5.021.196 VND 7.937.308
14/01/2020 VND 4.753.032 VND 4.702.584 VND 4.350.787 VND 7.937.308
15/01/2020 VND 4.171.453 VND 4.115.976 VND 3.847.980 VND 7.214.439
16/01/2020 VND 3.853.008 VND 3.797.532 VND 3.847.980 VND 7.371.147
17/01/2020 VND 3.853.008 VND 3.797.532 VND 5.021.196 VND 7.214.439
18/01/2020 VND 3.853.008 VND 3.797.532 VND 3.847.980 VND 7.214.439
19/01/2020 VND 3.853.008 VND 3.797.532 VND 3.847.980 VND 7.371.147
20/01/2020 VND 3.853.008 VND 3.780.772 VND 3.224.332 VND 6.879.235
21/01/2020 VND 3.853.008 VND 3.780.772 VND 2.956.169 VND 6.879.235
22/01/2020 VND 5.026.224 VND 4.970.748 VND 4.565.150 VND 7.884.848
23/01/2020 VND5.026.224 VND 4.970.748 VND 4.565.150 VND 8.041.556
24/01/2020 VND 5.026.225 VND 4.970.748 VND 4.565.150 VND 8.041.556
25/01/2020 VND5.026.225 VND 4.970.748 VND 4.565.150 VND 8.041.556
26/01/2020 VND 5.026.226 VND 4.970.748 VND 4.565.150 VND 8.041.556
27/01/2020 VND5.026.226 VND 4.970.748 VND 4.565.150 VND 8.041.556
28/01/2020 VND 5.026.227 VND 4.970.748 VND 4.565.150 VND 8.041.556
29/01/2020 VND 5.026.224 VND 4.970.748 VND 4.565.150 VND 8.041.556
30/01/2020 VND 5.026.224 VND 4.970.748 VND 4.565.150 VND 8.041.556
31/01/2020 VND3.836.248 VND 3.780.772 VND3.291.373 VND 7.035.943

Tham khảo các chặng bay khác vui lòng gọi Hotline: (028) 38 33 37 37

Bảng giá Vé máy bay Tết 2020 từ Nhật Bản về Việt Nam

Ngày bay Osaka – TP HCM Tokyo – TP HCM Sapporo – Đà Nẵng
01/01/2020 VND 12.262.943 VND 10.520.208 VND 12.625.242
02/01/2020 VND 11.548.038 VND 11.422.011 VND 14.947.385
03/01/2020 VND 10.684.787 VND 9.843.856
04/01/2020 VND 9.045.535 VND 8.243.156 VND 12.625.242
05/01/2020 VND 10.662.242 VND 8.204.604 VND 9.784.563
06/01/2020 VND 7.016.478 VND 6.851.899 VND 8.634.764
07/01/2020 VND 5.438.323 VND 5.273.744 VND 8.634.764
08/01/2020 VND 6.153.227 VND 5.273.744 VND 8.634.764
09/01/2020 VND 5.438.323 VND 5.273.744
10/01/2020 VND 5.476.875 VND 6.214.099
11/01/2020 VND 6.114.675 VND 6.214.099 VND 10.866.726
12/01/2020 VND 7.055.030 VND 6.175.547
13/01/2020 VND 7.016.478 VND 5.724.645 VND 8.093.682
14/01/2020 VND 5.438.323 VND 5.724.645 VND 8.634.764
15/01/2020 VND 6.153.227 VND 5.312.296 VND 8.093.682
16/01/2020 VND 5.438.323 VND 5.273.744 VND 10.866.726
17/01/2020 VND 5.476.875 VND 5.763.198
18/01/2020 VND 6.114.675 VND 5.763.198 VND 10.866.726
19/01/2020 VND 7.055.030 VND 6.175.547 VND 9.333.661
20/01/2020 VND 7.016.478 VND 6.175.547 VND 8.634.764
21/01/2020 VND 5.438.323 VND 5.763.198 VND 11.543.078
22/01/2020 VND 10.684.787 VND 7.363.898 VND 14.947.385
23/01/2020 VND 12.224.391 VND 7.814.799 VND 14.947.385
24/01/2020 VND 7.077.575 VND 10.520.208
25/01/2020 VND 7.039.023 VND 9.843.856
26/01/2020 VND 12.262.943 VND 10.520.208 VND 14.947.385
27/01/2020 VND 19.438.815 VND 13.225.617 VND 14.947.385
28/01/2020 VND 8.617.179 VND 10.520.208
29/01/2020 VND 21.731.874 VND 10.520.208 VND 14.947.385
30/01/2020 VND 17.184.307 VND 12.323.814 VND 14.947.385
31/01/2020 VND 7.731.383 VND 11.624.917

Tham khảo các chặng bay khác vui lòng gọi Hotline: (028) 38 33 37 37

Trên đây là bảng giá vé một số chặng bay của Scoot Air từ Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Đức,…về Việt Nam. Quý hành khách có nhu cầu đặt vé theo chiều quốc tế về Việt Nam các chặng bay khác, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Hotline: (028) 38 33 37 37 hoặc liên hệ qua thông tin các tư vấn viên:

Zalo/Skype Ms.Duyên: +84 0911 738 289

Zalo/Skype Ms.Hiền:    +84 0976 945 936

Zalo/Skype Ms.Ngọc:    +84 0911 738 191

Zalo/Skype Ms.Linh:     +84 0911 035 533

Địa chỉ văn phòng Scoot Air: 222 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM

Các bài viết liên quan